قصر روزندال استکهلم


قصر روزندال استکهلم

این کاخبرای فرار از تشریفات زندگیدر کاخ سلطنتی ، بنا گردیده است. بخش عمده ای از معماری و طراحی قصر روزندال را یکی از معماران برجسته از زمان فریدریک بلوم انجام گرفته است که بعد ها از طرف کمیسیون سلطنتی به وی اجازه ساخت و گسترش کاخ بعد از تخریب احتمالی داده شد.

تاسیس این کاخ در منطقه کنونی آن، آغازی برای شکل گیری و توسعه سکونت شهری در آن منطقه بود.هنگامی که پادشاه اسکار دوم در سال 1907 درگذشت، ورثه او تصمیم گرفتند که کاخ را به موزه تبدیل کنند و این سبب شد که قصر روزندال تبدیل به موزه ای شود کهاسناد منحصر به فردی از سبک امپراتوری اروپا در سوئد که بهسبک کارل یوهان شناخته شده است در آن نگهداری شوند.


گروههای خبری


آخرین اخبار

سفری به یاد ماندنی ب...

سفری به یاد ماندنی به بوستون امریکا


چه رازهایی در دل اقی...

چه رازهایی در دل اقیانوس ها نهفته است؟


چین هواپیمایی امارات...

چین هواپیمایی امارات را تحریم کرد


راهنمای اخذ ویزای کا...

راهنمای اخذ ویزای کانادا


تحریم تمامی ایرلاینه...

تحریم تمامی ایرلاینهای کشور قطر


gototop