شهر مبدا را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
شهر مقصد را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
تاریخ رفت را انتخاب نمایید

  • استانبول
  • آنتالیا
  • آنکارا
  • بانکوک
  • پاتایا
  • ایروان
  • دبی
  • باکو
  • کوالالامپور
  • ازمیر
  • تفلیس
  • پاریس
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
   تاریخ شروع سفر را انتخاب نمایید
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید

   خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما Ankara تهران

   قیمت 1 نفر : 805,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2669

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 12:55

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 805,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2671

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 14:25

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 805,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2673

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 16:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 805,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2675

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 18:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 805,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2677

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 19:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 832,000 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2679

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 20:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,046,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2105

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 04:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,046,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2179

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 22:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,046,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2183

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 23:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,047,900 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2466

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 20:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,047,900 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2466

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 20:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,069,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK7257

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 23:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,069,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2175

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 21:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,069,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2981

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,145,500 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC8320

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 15:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,156,100 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC8622

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 21:25

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,156,100 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC8622

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 21:25

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,173,700 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC8280

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 10:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,197,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2973

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 17:25

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,197,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2969

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 12:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,212,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2107

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 05:20

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,229,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2961

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 08:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,229,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK7253

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 18:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,229,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK7251

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 18:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,229,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK7247

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 16:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,229,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2143

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 13:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,229,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2141

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 12:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,229,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2139

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 12:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,229,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2135

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 11:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,229,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2127

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 10:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,262,000 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7020

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 23:55

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,262,000 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7020

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 23:55

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,311,900 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC3171

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 22:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,311,900 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC3171

   ank

   Esenboga

   ساعت حرکت 22:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,335,000 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7138

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 19:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,335,500 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7036

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 23:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,335,500 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7034

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 20:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,337,900 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7106

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 23:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,337,900 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7106

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 23:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,337,900 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7104

   ank

   Esenboga Arpt

   ساعت حرکت 20:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   بليط هواپيما آنکارا تهران در دور و نزدیک

   با نحوه تهیه بليط هواپيما آنکارا تهران همراه ما باشید، آنکارا، از شهرهای زیبا و دارای جاذبه های توریستی فراوان ترکیه است. شهر آنکارا بعد از استانبول دومین شهر بزرگ ترکیه و پایتخت این کشور می باشد و در آناتولی یعنی مرکز ترکیه واقع شده است، آنکارا به عنوان مرکز اداری ترکیه محسوب می شود و جمعیتی در حدود 4.5 میلیون نفر دارد، اگر سفر شما در آنکارا به اتمام رسیده است یا می خواهید بلیط برگشت به تهران را تهیه کنید، اطلاعاتی را در زمینه بلیط هواپیما آنکارا تهران در اختیار شما قرار می دهیم.

   همان طور که مشخص است، پرواز مرتبط با این بلیط از مبدا استانبول به مقصد تهران و یکی از فرودگاه های امام خمینی یا مهرآباد است، فاصله آنکار تا تهران در حدود 1697 کیلومتر است و مدت زمان این پرواز نیز 2 ساعت و 37 دقیقه است که با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت می باشد، برای تهیه بليط هواپيما آنکارا تهران می توانید از کادر جست وجوی بلیط با اعمال فیلترهای مورد نظر از جمله کلاس پرواز، ایرلاین، ساعت و تاریخ پرواز، تعداد مسافران و ... استفاده نمایید.

   بلیط ارزان آنکارا به تهران

   اگر دنبال بلیط ارزان پرواز مستقیم از آنکارا به تهران هستید، شما با جست و جوی دقیق می توانید به ارزانترین بلیط دست پیدا کنید، ارزان بودن بلیط می تواند تحت  تاثیر عواملی از جمله نوع شرکت هواپیمایی ارائه دهنده بلیط، کلاس پروازی و ... باشد، البته بهتر است که از اول دنبال بلیط ارزان آنکارا به تهران نباشید چرا که ممکن است پرواز نامناسبی را انتخاب کرده باشید، سعی کنید تمامی شرایط و جزئیات بلیط ها را مورد سنجش قرار دهید و سپس بليط آنکارا را رزرو کنید.

   ایرلاین های ارائه دهنده بليط هواپيما آنکارا تهران

   ازجمله شرکت های هواپیمایی که به طور معمول بليط آنکارا تهران را در اختیار آژانس های هواپیمایی قرار می دهند و شما می توانید آنها را تهیه و با پرواز مستقیم از آنکارا به سمت تهران حرکت کنید، دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و ماهان هستند.

   فرودگاه بین المللی آنکارا

   بر اساس بليط هواپيما آنکارا تهران، پرواز شما از فرودگاه بین المللی آنکارا یا همان  فرودگاه بین المللی آسن بوغا به سمت تهران انجام خواهد گرفت، این فرودگاه یکی از فرودگاه های ترکیه است که از آن پروازهای زیادی انجام می گیرد، فرودگاه آسن بوغا در سال 1955 در 28 کیلومتری آنکارا و در دشت چوبوک تاسیس شده است و بر اساس درجه بندی سازمان هواپیمایی درجه 2 و 3 دارد. در این فرودگاه امکاناتی از قبیل کلینیک، داروخانه، پست بانک، فروشگاه، فست فود، محلی برای فروش صنایع دستی و... قرار گرفته است.


   ارتباط با پشتیبانی

   تلفن تماس : 02126152003 | 02126152004 | 02126152005 | 02126152006

   support (at) dooronazdik.com

   بلیط هواپیما ستاره ونک

   امکان رزرو بلیط هواپیما داخلی - رزرو بلیط خارجی - رزرو اینترنتی بلیط هواپیمایی ماهان - ایران ایر- امارات - قطر - لوفت هانزا - آلیتالیا - اتحاد - ایرفرانس - ترکیش - کی ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزی جت - ایرفلوت و کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی. صدور آنی بلیط به صورت اینترنتی و پرداخت توسط کارتهای شتاب , خرید اینترنتی بلیط هواپیما – خرید آنلاین بلیط ماهان ایر – خرید بلیط بریتیش ایرویز- آژانس آنلاین دور و نزدیک

   عضویت در خبرنامه   gototop