شهر مبدا را انتخاب نمایید
مبدا
شهر مقصد را انتخاب نمایید
مقصد
تاریخ رفت را انتخاب نمایید
رفت
تاریخ برگشت را انتخاب نمایید
برگشت
شهر مبدا را انتخاب نمایید
مبدا
شهر مقصد را انتخاب نمایید
مقصد
تاریخ رفت را انتخاب نمایید
رفت
تاریخ برگشت را انتخاب نمایید
برگشت
مقصد
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  ورود
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  خروج
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
  کشور مقصد
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید
   مقصد
    تاریخ ورود را انتخاب نمایید
    ورود
    تاریخ خروج را انتخاب نمایید
    خروج
    تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید

    خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما شانگهای کوالالامپور

    logo

    شانگهای

    12:20

    26 August

    7 ساعت و 45 دقیقه

    arrow

    0h 55m

    کوالالامپور

    20:05

    26 August

    logo

    شانگهای

    08:40

    26 August

    8 ساعت و 05 دقیقه

    arrow

    1h 25m

    کوالالامپور

    16:45

    26 August

    logo

    شانگهای

    15:50

    26 August

    8 ساعت و 25 دقیقه

    arrow

    1h 50m

    کوالالامپور

    00:15

    27 August

    logo

    شانگهای

    11:25

    26 August

    8 ساعت و 40 دقیقه

    arrow

    1h 55m

    کوالالامپور

    20:05

    26 August

    logo

    شانگهای

    08:00

    26 August

    8 ساعت و 45 دقیقه

    arrow

    1h 50m

    کوالالامپور

    16:45

    26 August

    logo

    شانگهای

    07:20

    26 August

    9 ساعت و 25 دقیقه

    arrow

    2h 50m

    کوالالامپور

    16:45

    26 August

    logo

    شانگهای

    13:20

    26 August

    10 ساعت و 55 دقیقه

    arrow

    4h 15m

    کوالالامپور

    00:15

    27 August

    logo

    شانگهای

    15:25

    26 August

    5 ساعت و 25 دقیقه

    arrow

    کوالالامپور

    20:50

    26 August

    logo

    شانگهای

    11:10

    26 August

    10 ساعت و 45 دقیقه

    arrow

    2h 15m

    کوالالامپور

    21:55

    26 August

    logo

    شانگهای

    08:50

    26 August

    13 ساعت و 05 دقیقه

    arrow

    4h 40m

    کوالالامپور

    21:55

    26 August

    

    ارتباط با پشتیبانی

    support (at) dooronazdik.com

    gototop