شهر مبدا را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
شهر مقصد را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
تاریخ رفت را انتخاب نمایید

  • استانبول
  • آنتالیا
  • آنکارا
  • بانکوک
  • پاتایا
  • ایروان
  • دبی
  • باکو
  • کوالالامپور
  • ازمیر
  • تفلیس
  • پاریس
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
   تاریخ شروع سفر را انتخاب نمایید
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید

   خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما تهران گوانگجو

   قیمت 1 نفر : 2,146,800 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 20:05

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,146,800 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 17:50

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,146,800 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 19:00

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,146,800 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 20:45

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,146,800 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 22:10

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,146,800 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 22:50

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,411,400 تومان

   Mahan Airlines

   شماره پرواز: W5081

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 18:15

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Intl

   ساعت رسیدن 05:55

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,425,900 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 14:30

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,425,900 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 16:00

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,425,900 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 17:40

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,425,900 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 19:40

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,425,900 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 23:45

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,796,600 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 01:10

   22 April

   قیمت 1 نفر : 2,870,600 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 20:45

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,870,600 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 09:25

   22 April

   قیمت 1 نفر : 2,988,000 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 21:30

   21 April

   قیمت 1 نفر : 2,988,000 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 09:40

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,115,400 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 00:15

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,119,700 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 23:25

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,119,700 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 23:25

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,149,700 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 17:05

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,149,700 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 20:45

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,184,100 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 22:30

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,188,400 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 01:55

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,188,400 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 01:55

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,188,400 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 01:55

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,198,400 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 23:10

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,198,400 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 23:10

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,217,000 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 00:20

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,217,000 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 00:20

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,217,000 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 00:20

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,222,700 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 23:40

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,251,400 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 00:45

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,251,400 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 10:25

   22 April

   قیمت 1 نفر : 3,257,100 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 17:45

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,257,100 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 18:35

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,257,100 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 20:25

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,257,100 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 21:50

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,257,100 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 21:50

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,291,400 تومان

   China Southern Airlines

   شماره پرواز: CZ6026

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 23:30

   20 April

   گوانگجو

   Baiyun Airport

   ساعت رسیدن 21:35

   21 April

   اطلاعات بلیط هواپیما تهران گوانجو

   شهر گوانجو چین سومین شهر بزرگ این کشور پهناور می باشد. شهر زیبای گوانجو در جنوب کشور چین واقع شده و قطب اقتصادی این کشور به شمار می رود. سالانه تعداد زیادی پرواز تهران گوانجو در ایران انجام می شود؛ که تعداد کثیری از پروازهای گوانجو به قصد تجارت انجام می گیرد و برخی نیز با قصد تفریح و بازدید از این شهر می باشند.

   پرواز تهران گوانجو

   گوانجو شهری بزرگ با شرکت های تجاری پرشمار است. تقریباً هر شرکت بزرگی که در جهان وجود داشته باشد یک نمایندگی نیز در شهر گوانجو دارد. همین عامل باعث شده تا این شهر مورد توجه تجار و بازرگانان آسیایی و اروپایی قرار بگیرد. در ایران نیز سالانه بازرگانان بسیاری از هواپیمای تهران گوانجو به قصد سفر به این شهر استفاده می کنند. این شهر چهارده میلیونی جاذبه های گردشگری پرشماری نیز دارد. تاریخ 2800 ساله شهر خود تأیید کننده اهمیت گردشگری آن است. به همین خاطر است که بلیط پرواز تهران گوانجو علاوه بر بازرگانان مورد توجه گردشگران و توریستان نیز قرار گرفته است و بخشی از مسافران این پروازها را این طیف مردم تشکیل می دهند.می توانید بلیط پرواز تهران گوانجو و بلیط هواپیما گوانجو تهران را به صورت آنلاین تهیه کرده و در وقت و هزینه صرفه جویی کنید.

   چگونگی سفر به گوانجو

   گوانجو یکی از شهرهای بزرگ کشور چین است و طبعاً برای سفر به آن باید از قوانین کشور چین تبعیت کنید. باید در ابتدا اقدام به گرفتن ویزای کشور چین نمایید؛ و پس از آن به دنبال رزرو بلیط پرواز تهران گوانجو باشید. هزینه های سفر به گوانجو زیاد بالا نیست و این شهر جزء انتخاب های خوب برای سفر توریستی به شمار می آید. اگر به عنوان یک توریست قصد دارید پرواز تهران گوانجو را انتخاب کنید لازم است بدانید بهترین زمان سفر به این شهر فصل پاییز است. در فصل تابستان گوانجو آب و هوای گرم و شرجی ای دارد. ولی در پاییز از شدت این گرما کاسته می شود. البته در بخشی از پاییز نیز بارندگی ها شدت زیادی خواهد داشت. در فصل بهار نیز می توانید پرواز تهران گوانجو را تجربه کنید. در این فصل جشنواره های ملی زیادی نیز در این شهر برگزار می شود. هتل های شهر نیز از تنوع خوبی برخوردار هستند. با توجه به وسعت شهر تعداد هتل های دو ستاره تا پنج ستاره بسیار زیاد است؛ و این کار را برای مسافرین گوانجو بسیار راحت می کند. بلیط هواپیما را آنلاین تهیه کنید.

   ارتباط با پشتیبانی

   تلفن تماس : 02126152003 | 02126152004 | 02126152005 | 02126152006

   support (at) dooronazdik.com

   بلیط هواپیما ستاره ونک

   امکان رزرو بلیط هواپیما داخلی - رزرو بلیط خارجی - رزرو اینترنتی بلیط هواپیمایی ماهان - ایران ایر- امارات - قطر - لوفت هانزا - آلیتالیا - اتحاد - ایرفرانس - ترکیش - کی ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزی جت - ایرفلوت و کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی. صدور آنی بلیط به صورت اینترنتی و پرداخت توسط کارتهای شتاب , خرید اینترنتی بلیط هواپیما – خرید آنلاین بلیط ماهان ایر – خرید بلیط بریتیش ایرویز- آژانس آنلاین دور و نزدیک

   عضویت در خبرنامه   gototop