شهر مبدا را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
شهر مقصد را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
تاریخ رفت را انتخاب نمایید

  • استانبول
  • آنتالیا
  • آنکارا
  • بانکوک
  • پاتایا
  • ایروان
  • دبی
  • باکو
  • کوالالامپور
  • ازمیر
  • تفلیس
  • پاریس
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
   تاریخ شروع سفر را انتخاب نمایید
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید

   خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما تهران Paris

   قیمت 1 نفر : 2,201,900 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 04:30

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 21:55

   19 March

   قیمت 1 نفر : 2,369,100 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:30

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 22:25

   19 March

   قیمت 1 نفر : 2,413,900 تومان

   Aegean Airlines

   شماره پرواز: A3949

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:45

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 18:45

   19 March

   قیمت 1 نفر : 2,833,000 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR483

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 11:35

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 20:30

   19 March

   قیمت 1 نفر : 2,833,000 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR483

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 11:35

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 06:25

   20 March

   قیمت 1 نفر : 2,833,000 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR491

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:40

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 12:50

   19 March

   قیمت 1 نفر : 2,850,200 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR491

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:40

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 06:25

   20 March

   قیمت 1 نفر : 2,850,200 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR483

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 11:35

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 12:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,074,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 22:05

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,094,600 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 04:30

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 12:25

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,094,600 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 04:30

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 15:00

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,142,800 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR491

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:40

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 20:30

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,292,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK873

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 05:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 12:55

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,292,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 13:30

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,292,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK871

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 15:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 22:05

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,292,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:45

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 16:55

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,292,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK873

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 05:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 16:55

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,292,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:45

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 22:05

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,292,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK873

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 05:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 22:05

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,292,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK871

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 15:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 16:55

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,334,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 16:55

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,357,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK871

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 15:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 11:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,357,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:45

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 11:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,357,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:45

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 11:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,357,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:45

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 11:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,357,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:45

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 11:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,357,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:45

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 11:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,357,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:45

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 11:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,436,300 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF755

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 08:55

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 12:40

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,483,700 تومان

   KLM Royal Dutch Airlines

   شماره پرواز: KL434

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 09:35

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,483,700 تومان

   KLM Royal Dutch Airlines

   شماره پرواز: KL434

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 13:45

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,483,700 تومان

   KLM Royal Dutch Airlines

   شماره پرواز: KL434

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 15:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,483,700 تومان

   KLM Royal Dutch Airlines

   شماره پرواز: KL434

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 16:05

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,483,700 تومان

   KLM Royal Dutch Airlines

   شماره پرواز: KL434

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 17:45

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,483,700 تومان

   KLM Royal Dutch Airlines

   شماره پرواز: KL434

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:20

   19 March

   par

   Charles De Gaulle Intl Arpt

   ساعت رسیدن 19:00

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,586,400 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 12:40

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,586,400 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 12:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,586,400 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 15:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,586,400 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 17:05

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,586,400 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   par

   Charles De Gaulle

   ساعت رسیدن 19:30

   19 March

   اطلاعات بليط هواپيما تهران پاریس

   جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بليط هواپيما تهران پاریس همراه ما باشید، سفر به پاریس برای هر هدفی که انجام بگیرد لذت بخش است، پاریس که به عروس شهرهای اروپا شهرت دارد در طول سال مسافران زیادی را پذیرا می باشد، از ایران نیز هرساله، مسافران و گردشگران زیادی برای سفر به این شهر راهی می شوند، به همین دلیل بلیط هواپیما تهران پاریس متقاضیان زیادی را دارد. این بلیط به راحتی قابل تهیه است و پیچیدگی خاصی ندارد.

   بليط پاریس که در واقع بلیط پرواز مستقیم به پاریس است توسط شرکت ایرلاین ایران ایر ارائه می شود، مبدا این پرواز از تهران به مقصد پاریس، پایتخت شهر فرانسه است، مدت زمانی که سفر انجام می پذیرد در حدود 5 ساعت و 45 دقیقه می باشد، فاصله هوایی تهران تا پاریس نیز 4221 کیلومتر است، بلیط هواپیما تهران پاریس با قیمت مشخصی در سایت های مختلف ارائه می شود که از سایت ما نیز می توانید آن را تهیه کنید.

   سایر بلیط های سفر به پاریس

   علاوه بر بليط هواپيما تهران پاریس که پرواز آن به صورت مستقیم از تهران به سمت پاریس و با شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام می گیرد، بلیط سفر به پاریس را سایر ایرلاین ها نیز ارائه می دهند که پرواز آن ها غیرمستقیم است. از جملهٔ این ایرلاین ها می توانیم به این موارد اشاره داشته باشیم: ایرلاین پگاسوس که مبدا آن تهران است و پس از توقف کوتاه در استانبول به سمت پاریس حرکت می کند، ایرلاین آژین که از تهران به یونان حرکت می کند و پس از مدتی توقف به پاریس پرواز می کند. ایرلاین آذربایجان آزال که از تهران به باکو پرواز می کند و پس از مدتی توفق به پاریس می رود، ایرلاین امارات که از تهران و مشهد به دبی پرواز می کند و بعد از مدتی توقف به پاریس پرواز می کند، هواپیمایی ترکیش که از تهران به استانبول و از آنجا به پاریس می رود، ایرلاین قطر نیز از تهران به دوحه می رود و پس از توقفی به سمت فرانسه حرکت می کند.

   خرید خدمات به همراه بليط تهران پاریس

   به همراه بليط هواپيما تهران پاریس خدماتی نیز ارائه می شوند که می توانید آن ها را نیز تهیه کنید، از جمله آن ها می توانیم به بیمه مسافرتی، ترانسفرهای فرودگاهی، خدمات تشریفات مخصوص فرودگاه و گرفتن ویزا اشاره کنیم.

   انتخاب فرودگاه های پاریس در بلیط تهران پاریس

   هنگام خرید بليط هواپيما تهران پاریس در صورتی که محل فرود و فرودگاه برای شما اهمیت دارد می توانید فرودگاه مورد نظر خود را نیز انتحاب کنید، در همین راستا می توانیم به فرودگاه شارل دو گل پاریس، فرودگاه اورلی، فرودگاه پاریس، فرودگاه باووایس-تیلی، فرودگاه ویلکوبلی‌ولیزی، فرودگاه پونتوآز، فرودگاه هنری کانتری، فرودگاه کاکس فیلد، پاریس-ایسی-لس-مولینکس هلی پورت، لا دفنس هلی پورت، فرودگاه پاریس – لو بورژ اشاره داشته باشیم.


   ارتباط با پشتیبانی

   تلفن تماس : 02126152003 | 02126152004 | 02126152005 | 02126152006

   support (at) dooronazdik.com

   بلیط هواپیما ستاره ونک

   امکان رزرو بلیط هواپیما داخلی - رزرو بلیط خارجی - رزرو اینترنتی بلیط هواپیمایی ماهان - ایران ایر- امارات - قطر - لوفت هانزا - آلیتالیا - اتحاد - ایرفرانس - ترکیش - کی ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزی جت - ایرفلوت و کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی. صدور آنی بلیط به صورت اینترنتی و پرداخت توسط کارتهای شتاب , خرید اینترنتی بلیط هواپیما – خرید آنلاین بلیط ماهان ایر – خرید بلیط بریتیش ایرویز- آژانس آنلاین دور و نزدیک

   عضویت در خبرنامه   gototop