شهر مبدا را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
شهر مقصد را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
تاریخ رفت را انتخاب نمایید

  • استانبول
  • آنتالیا
  • آنکارا
  • بانکوک
  • پاتایا
  • ایروان
  • دبی
  • باکو
  • کوالالامپور
  • ازمیر
  • تفلیس
  • پاریس
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
   تاریخ شروع سفر را انتخاب نمایید
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید

   خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما تهران Rome

   قیمت 1 نفر : 1,164,100 تومان

   Aegean Airlines

   شماره پرواز: A3949

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:25

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 16:35

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,164,100 تومان

   Aegean Airlines

   شماره پرواز: A3949

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:25

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 10:10

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,172,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK875

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:00

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 09:55

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,172,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 04:10

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 12:45

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK871

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 15:20

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 00:05

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK871

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 15:20

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 09:55

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK875

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:00

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 12:45

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:30

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 00:05

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK873

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 05:30

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 00:05

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK875

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:00

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 00:05

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:30

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 09:55

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK871

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 15:20

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 18:50

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:30

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 14:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,173,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK873

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 05:30

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 14:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,178,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK875

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:00

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 14:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,210,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:10

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 00:05

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,210,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:10

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 14:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,319,200 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR483

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 12:45

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 06:55

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,319,200 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR491

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 05:25

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 06:55

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,352,100 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 04:35

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 10:40

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,352,100 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 04:35

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 13:45

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,469,300 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:30

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 11:35

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,469,300 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:30

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 13:20

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,469,300 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:30

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 14:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,469,300 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:30

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 17:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,469,300 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:30

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 19:35

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,530,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK871

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 15:20

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 12:45

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,530,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK879

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 07:30

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 18:50

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,530,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK873

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 05:30

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 18:50

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,530,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK875

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:00

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 18:50

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,567,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:10

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 18:50

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,768,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK871

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 15:20

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 14:25

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,934,600 تومان

   Emirates Airlines

   شماره پرواز: EK976

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 05:25

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 13:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,934,600 تومان

   Emirates Airlines

   شماره پرواز: EK972

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 11:40

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 20:05

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,934,600 تومان

   Emirates Airlines

   شماره پرواز: EK980

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 19:10

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 07:25

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,934,600 تومان

   Emirates Airlines

   شماره پرواز: EK978

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 01:05

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 13:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,934,600 تومان

   Emirates Airlines

   شماره پرواز: EK976

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 05:25

   20 April

   rom

   Fiumicino Arpt

   ساعت رسیدن 20:05

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,962,400 تومان

   Emirates

   شماره پرواز: EK978

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 01:05

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 20:05

   20 April

   قیمت 1 نفر : 1,962,400 تومان

   Emirates

   شماره پرواز: EK972

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 11:40

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 07:25

   21 April

   قیمت 1 نفر : 1,962,400 تومان

   Emirates

   شماره پرواز: EK976

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 05:25

   20 April

   rom

   Fiumicino

   ساعت رسیدن 07:25

   21 April

   بليط هواپيما رم تهران

   برای خرید بليط هواپيما رم تهران میتوانید با ما در ارتباط باشید. کسانی که برای تحصیل به رم رفته اند و یا در آنجا اقامت دارند میتوانند با استفاده از خدمات این مجموعه به کشور خود بازگردند.

   اولین موردی که  هنگام خرید بلیط ممکن است نظر شما را جلب کند نوع کلاس پروازی ست، امکانات ارائه شده در هوایپیما نیز بر حسب کلاس پروازی متفاوت خواهد بود بنابراین اگر میزان هزینه پرداختی برایتان مهم نیست کلاس درجه یک را برگزینید و از همه خدمات ارائه شده در طول مسیر بهره ببرید.

   قیمت بليط هواپيما رم تهران

   قیمت بليط هواپيما رم تهران متغیر است و نمیتوان قیمت ثابتی را برای آن اعلام کرد، به طور کل اگر از بلیط های نوع سیستمی بهره بگیرید باید قیمت مصوب را پرداخت نمایید، اگر هم بلیط نوع چارتری را خریداری کنید میتوانید از تخفیفات ویژه ای برخوردار شوید. توصیه میشود برای داشتن یک انتخاب مناسب چند روز پیاپی پیگیر سایت باشید و بلیط های ارائه شده را در باکس مشاهده نمایید، در اینصورت میتوانید با هزینه دلخواه تان به سفر بروید و مبلغ کمتری را برای رزرو بپردازید.

   ناگفته نماند که اگر قصد خرید بلیط های چارتری را دارید باید حتما از قبل وسایل سفرتان را آماده کنید و چمدان تان را ببندید چراکه فرصتی برای اینکار به شما داده نخواهد شد و در ساعت مشخص شده باید خود را به فرودگاه برسانید. بلیط های چارتری ارزان ترین بلیط های ارائه شده توسط آژانس های هواپیمایی هستند.

   جزییات رزرو بليط رم تهران

   برای رزرو بليط هواپيما رم تهران میتوانید جزییات خاصی را مد نظر قرار دهید که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

   -ساعت پرواز -تاریخ پرواز -فرودگاه مبدا و مقصد -نام آژانس هواپیمایی -امکانات ارائه شده در طول پرواز که این مورد رابطه مستقیمی با کلاس پرواز انتخاب شده نیز خواهد داشت. -خدمات همراه از جمله : ترانسفر فرودگاهی یا بیمه مسافرتی و اخذ ویزا

   همه موارد ذکر شده در باکس تعبیه شده اند و با انتخاب آنها میتوانید بلیطی که با شرایط  تان متناسب است را انتخاب و خریداری کنید.

   خدمات همراه

   هنگام رزرو یا خرید بليط هواپيما رم تهران میتوانید درخواست خود مبنی بر استفاده از خدماتی چون اخذ ویزا، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی و ... را نیز ثبت نمایید، در صورت انتخاب هر یک از این خدمات باید هزینه آنها را نیز بطور مجزا پرداخت کنید. اگر سفر شما به تهران توریستی و گردشگری ست خدماتی چون رزرو هتل، گشت شهری و ... نیز ارائه میگردد که جهت کسب اطلاعات دقیق تر در این خصوص میتوانید با کارشناسان بخش پشتیبانی ما در ارتباط باشید. در پایان نیز توصیه میشود اگر قصد دارید در فصول پرمسافر سفر کنید حتما از چند هفته قبل اقدام به رزرو بلیط نمایید تا قبل از سفر با مشکلی روبرو نشوید.


   ارتباط با پشتیبانی

   تلفن تماس : 02126152003 | 02126152004 | 02126152005 | 02126152006

   support (at) dooronazdik.com

   بلیط هواپیما ستاره ونک

   امکان رزرو بلیط هواپیما داخلی - رزرو بلیط خارجی - رزرو اینترنتی بلیط هواپیمایی ماهان - ایران ایر- امارات - قطر - لوفت هانزا - آلیتالیا - اتحاد - ایرفرانس - ترکیش - کی ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزی جت - ایرفلوت و کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی. صدور آنی بلیط به صورت اینترنتی و پرداخت توسط کارتهای شتاب , خرید اینترنتی بلیط هواپیما – خرید آنلاین بلیط ماهان ایر – خرید بلیط بریتیش ایرویز- آژانس آنلاین دور و نزدیک

   عضویت در خبرنامه   gototop