شهر مبدا را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
شهر مقصد را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
تاریخ رفت را انتخاب نمایید

  • استانبول
  • آنتالیا
  • آنکارا
  • بانکوک
  • پاتایا
  • ایروان
  • دبی
  • باکو
  • کوالالامپور
  • ازمیر
  • تفلیس
  • پاریس
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
   تاریخ شروع سفر را انتخاب نمایید
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید

   خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما تورنتو تهران

   قیمت 1 نفر : 3,036,700 تومان

   Emirates Airlines

   شماره پرواز: EK242

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 22:25

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,036,700 تومان

   Emirates Airlines

   شماره پرواز: EK242

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 04:10

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,126,300 تومان

   Emirates

   شماره پرواز: EK242

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 09:35

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,126,300 تومان

   Emirates

   شماره پرواز: EK242

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 16:50

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,406,900 تومان

   JSC Aviaprad

   شماره پرواز: WR4670

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 18:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 22:25

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,406,900 تومان

   JSC Aviaprad

   شماره پرواز: WR4670

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 18:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 04:10

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,413,400 تومان

   JSC Aviaprad

   شماره پرواز: WR4670

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 18:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 09:35

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,413,400 تومان

   JSC Aviaprad

   شماره پرواز: WR4670

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 18:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 16:50

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,467,400 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK18

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 23:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 00:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,467,400 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK18

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 23:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:50

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,467,400 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK18

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 23:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 05:35

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,608,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK18

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 23:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   21 March

   قیمت 1 نفر : 3,608,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK18

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 23:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   21 March

   قیمت 1 نفر : 7,953,600 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ3423

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 18:45

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 02:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 7,953,600 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ3414

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 10:34

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 02:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,012,900 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3598

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 02:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,012,900 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3598

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 02:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,049,700 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ3414

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 10:34

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 02:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,204,900 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6569

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 16:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,204,900 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH471

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,204,900 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6779

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 22:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,204,900 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6789

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 18:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,349,600 تومان

   KLM Royal Dutch Airlines

   شماره پرواز: KL692

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,444,800 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6593

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 17:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,444,800 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6593

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 17:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,444,800 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6593

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 17:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,461,500 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6583

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,461,500 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6585

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,461,500 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6585

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,461,500 تومان

   Air Canada

   شماره پرواز: AC6585

   تورنتو

   Lester B. Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: KL2443

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF351

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF351

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF351

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF351

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF351

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: KL2443

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: KL2443

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: KL2443

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March

   قیمت 1 نفر : 8,467,200 تومان

   Air France

   شماره پرواز: KL2443

   تورنتو

   Lester B Pearson Intl

   ساعت حرکت 19:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 01:20

   21 March


   ارتباط با پشتیبانی

   تلفن تماس : 02126152003 | 02126152004 | 02126152005 | 02126152006

   support (at) dooronazdik.com

   بلیط هواپیما ستاره ونک

   امکان رزرو بلیط هواپیما داخلی - رزرو بلیط خارجی - رزرو اینترنتی بلیط هواپیمایی ماهان - ایران ایر- امارات - قطر - لوفت هانزا - آلیتالیا - اتحاد - ایرفرانس - ترکیش - کی ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزی جت - ایرفلوت و کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی. صدور آنی بلیط به صورت اینترنتی و پرداخت توسط کارتهای شتاب , خرید اینترنتی بلیط هواپیما – خرید آنلاین بلیط ماهان ایر – خرید بلیط بریتیش ایرویز- آژانس آنلاین دور و نزدیک

   عضویت در خبرنامه   gototop