شهر مبدا را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
شهر مقصد را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
تاریخ رفت را انتخاب نمایید

  • استانبول
  • آنتالیا
  • آنکارا
  • بانکوک
  • پاتایا
  • ایروان
  • دبی
  • باکو
  • کوالالامپور
  • ازمیر
  • تفلیس
  • پاریس
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
   تاریخ شروع سفر را انتخاب نمایید
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید

   خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما آنتالیا تهران

   قیمت 1 نفر : 805,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2005

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 11:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 805,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2007

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 11:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 858,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2021

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 20:25

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 885,000 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2009

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 14:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 962,500 تومان چارتری

   شماره پرواز: PC2021

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 20:25

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 00:10

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,017,500 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC2013

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 17:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,050,500 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC3532

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 17:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,050,500 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC3532

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 17:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,050,500 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC3603

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 18:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,050,500 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC3603

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 18:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,153,500 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC8043

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 21:20

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,153,500 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC8043

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 21:20

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:00

   21 March

   قیمت 1 نفر : 1,176,600 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC3601

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 08:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,176,600 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC3601

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 08:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,176,600 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC3601

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 08:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,276,700 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC8041

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 08:25

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,401,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2403

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 05:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,450,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2931

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 22:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,450,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2421

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 20:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,450,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK7525

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 20:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,450,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2419

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 20:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,450,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2927

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 19:25

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,450,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2433

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 18:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,450,200 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK7523

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 16:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,551,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2925

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 15:20

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,551,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2923

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 09:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,551,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2921

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 08:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,553,200 تومان

   Atlasjet Airlines

   شماره پرواز: KK7

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 20:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:15

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,553,200 تومان

   Atlasjet Airlines

   شماره پرواز: KK11

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 13:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:15

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,553,200 تومان

   Atlasjet Airlines

   شماره پرواز: KK15

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 08:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:15

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,609,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK7523

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 16:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,609,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2415

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 13:55

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,609,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2411

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 12:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,609,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK7521

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 11:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,609,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2405

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 07:45

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,609,800 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK2403

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت حرکت 05:00

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 00:30

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,745,500 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7035

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,745,500 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7035

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,745,500 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7035

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,745,500 تومان

   AnadoluJet

   شماره پرواز: TK7035

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت حرکت 21:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 13:50

   20 March


   ارتباط با پشتیبانی

   تلفن تماس : 02126152003 | 02126152004 | 02126152005 | 02126152006

   support (at) dooronazdik.com

   بلیط هواپیما ستاره ونک

   امکان رزرو بلیط هواپیما داخلی - رزرو بلیط خارجی - رزرو اینترنتی بلیط هواپیمایی ماهان - ایران ایر- امارات - قطر - لوفت هانزا - آلیتالیا - اتحاد - ایرفرانس - ترکیش - کی ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزی جت - ایرفلوت و کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی. صدور آنی بلیط به صورت اینترنتی و پرداخت توسط کارتهای شتاب , خرید اینترنتی بلیط هواپیما – خرید آنلاین بلیط ماهان ایر – خرید بلیط بریتیش ایرویز- آژانس آنلاین دور و نزدیک

   عضویت در خبرنامه   gototop