شهر مبدا را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
شهر مقصد را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
تاریخ رفت را انتخاب نمایید

  • استانبول
  • آنتالیا
  • آنکارا
  • بانکوک
  • پاتایا
  • ایروان
  • دبی
  • باکو
  • کوالالامپور
  • ازمیر
  • تفلیس
  • پاریس
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
   تاریخ شروع سفر را انتخاب نمایید
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید

   خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما لس ‌آنجلس تهران

   قیمت 1 نفر : 4,315,900 تومان

   Emirates Airlines

   شماره پرواز: EK216

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت حرکت 16:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 22:25

   20 March

   قیمت 1 نفر : 4,315,900 تومان

   Emirates Airlines

   شماره پرواز: EK216

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت حرکت 16:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 04:10

   21 March

   قیمت 1 نفر : 4,409,100 تومان

   Emirates

   شماره پرواز: EK216

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 16:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 09:35

   21 March

   قیمت 1 نفر : 4,409,100 تومان

   Emirates

   شماره پرواز: EK216

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 16:35

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 16:50

   21 March

   قیمت 1 نفر : 4,528,800 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR740

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت حرکت 16:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:29

   21 March

   قیمت 1 نفر : 4,753,700 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3543

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 16:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 02:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 4,760,500 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3545

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 19:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 4,760,500 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3545

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 19:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 4,760,500 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3545

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 19:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 4,760,500 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3543

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 16:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 4,760,500 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3543

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 16:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 4,849,600 تومان

   Delta Air Lines

   شماره پرواز: AZ3399

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت حرکت 23:55

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 5,207,200 تومان

   Delta Air Lines

   شماره پرواز: DL3318

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 07:55

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 02:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 5,226,900 تومان

   Delta Air Lines

   شماره پرواز: DL5944

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 21:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 5,226,900 تومان

   Delta Air Lines

   شماره پرواز: DL5914

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 16:10

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 5,226,900 تومان

   Delta Air Lines

   شماره پرواز: DL3161

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 14:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 5,548,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK10

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت حرکت 19:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 00:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 5,548,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK10

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت حرکت 19:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:50

   21 March

   قیمت 1 نفر : 5,548,300 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK10

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت حرکت 19:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 05:35

   21 March

   قیمت 1 نفر : 5,552,900 تومان

   Aeroflot

   شماره پرواز: SU107

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت حرکت 16:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 02:35

   21 March

   قیمت 1 نفر : 5,818,100 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK10

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 19:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 13:50

   21 March

   قیمت 1 نفر : 5,980,200 تومان

   Alaska Airlines

   شماره پرواز: AS3051

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 11:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 22:25

   20 March

   قیمت 1 نفر : 5,980,200 تومان

   Alaska Airlines

   شماره پرواز: AS3051

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 11:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 04:10

   21 March

   قیمت 1 نفر : 5,990,900 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3545

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 19:05

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 5,990,900 تومان

   Air France

   شماره پرواز: AF3543

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 16:30

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:45

   22 March

   قیمت 1 نفر : 6,609,200 تومان

   Alaska Airlines

   شماره پرواز: AS3051

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 11:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 09:35

   21 March

   قیمت 1 نفر : 6,609,200 تومان

   Alaska Airlines

   شماره پرواز: AS3051

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 11:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 16:50

   21 March

   قیمت 1 نفر : 6,629,400 تومان

   Alaska Airlines

   شماره پرواز: AS3052

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 17:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 22:25

   21 March

   قیمت 1 نفر : 6,629,400 تومان

   Alaska Airlines

   شماره پرواز: AS3052

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 17:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 03:55

   22 March

   قیمت 1 نفر : 6,635,900 تومان

   Alaska Airlines

   شماره پرواز: AS3052

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 17:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 10:35

   22 March

   قیمت 1 نفر : 6,635,900 تومان

   Alaska Airlines

   شماره پرواز: AS3052

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 17:40

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 17:50

   22 March

   قیمت 1 نفر : 7,456,900 تومان

   American Airlines

   شماره پرواز: AA5228

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 21:45

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 21:30

   21 March

   قیمت 1 نفر : 9,215,600 تومان

   American Airlines

   شماره پرواز: QR5101

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت حرکت 12:45

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت رسیدن 03:29

   21 March

   قیمت 1 نفر : 12,257,000 تومان

   American Airlines

   شماره پرواز: AA2378

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 10:45

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 06:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 12,257,000 تومان

   American Airlines

   شماره پرواز: AA5589

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 14:15

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 06:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 12,257,000 تومان

   American Airlines

   شماره پرواز: AA4313

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 11:45

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 06:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 12,257,000 تومان

   American Airlines

   شماره پرواز: AA2378

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 10:45

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 06:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 12,257,000 تومان

   American Airlines

   شماره پرواز: AA4365

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 09:45

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 06:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 12,257,000 تومان

   American Airlines

   شماره پرواز: AA2378

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 10:45

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 06:45

   21 March

   قیمت 1 نفر : 12,257,000 تومان

   American Airlines

   شماره پرواز: AA4372

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت حرکت 14:50

   19 March

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت رسیدن 06:45

   21 March


   ارتباط با پشتیبانی

   تلفن تماس : 02126152003 | 02126152004 | 02126152005 | 02126152006

   support (at) dooronazdik.com

   بلیط هواپیما ستاره ونک

   امکان رزرو بلیط هواپیما داخلی - رزرو بلیط خارجی - رزرو اینترنتی بلیط هواپیمایی ماهان - ایران ایر- امارات - قطر - لوفت هانزا - آلیتالیا - اتحاد - ایرفرانس - ترکیش - کی ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزی جت - ایرفلوت و کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی. صدور آنی بلیط به صورت اینترنتی و پرداخت توسط کارتهای شتاب , خرید اینترنتی بلیط هواپیما – خرید آنلاین بلیط ماهان ایر – خرید بلیط بریتیش ایرویز- آژانس آنلاین دور و نزدیک

   عضویت در خبرنامه   gototop