شهر مبدا را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
شهر مقصد را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
تاریخ رفت را انتخاب نمایید

  • استانبول
  • آنتالیا
  • آنکارا
  • بانکوک
  • پاتایا
  • ایروان
  • دبی
  • باکو
  • کوالالامپور
  • ازمیر
  • تفلیس
  • پاریس
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
   تاریخ شروع سفر را انتخاب نمایید
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید

   خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما تهران لس ‌آنجلس

   قیمت 1 نفر : 2,998,800 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 13:40

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 18:30

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 20:07

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 20:07

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 21:40

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 21:40

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 21:40

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 22:28

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 23:57

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 23:57

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,022,400 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 23:57

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,056,900 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت رسیدن 23:57

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,119,600 تومان

   Alitalia

   شماره پرواز: AZ757

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 04:15

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 16:05

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,232,300 تومان

   Qatar Airways

   شماره پرواز: QR491

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 05:25

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Long Beach Municipal

   ساعت رسیدن 21:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,462,000 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 13:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,462,000 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS874

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 17:25

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 13:25

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,478,400 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 13:15

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,485,600 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 18:12

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,486,500 تومان

   Excel Airways

   شماره پرواز: AF755

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 09:10

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت رسیدن 23:57

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,502,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 23:34

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,502,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 00:38

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,502,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 18:12

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,502,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 21:44

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,502,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 23:34

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,502,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 23:34

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,502,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 00:38

   21 April

   قیمت 1 نفر : 3,625,000 تومان

   Austrian Airlines

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت رسیدن 18:53

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,625,000 تومان

   Austrian Airlines

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت رسیدن 18:31

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,748,300 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 15:05

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,852,600 تومان

   Austrian

   شماره پرواز: OS872

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 17:10

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,869,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 17:10

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,869,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 17:10

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,869,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 17:10

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,869,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 17:10

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,869,000 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl

   ساعت رسیدن 17:10

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,884,700 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت رسیدن 16:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,884,700 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت رسیدن 16:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,884,700 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت رسیدن 16:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,884,700 تومان

   Lufthansa

   شماره پرواز: LH601

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 02:55

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت رسیدن 16:25

   20 April

   قیمت 1 نفر : 3,898,200 تومان

   Austrian Airlines

   شماره پرواز: OS874

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 17:25

   20 April

   لس ‌آنجلس

   Los Angeles Intl Arpt

   ساعت رسیدن 15:05

   21 April


   ارتباط با پشتیبانی

   تلفن تماس : 02126152003 | 02126152004 | 02126152005 | 02126152006

   support (at) dooronazdik.com

   بلیط هواپیما ستاره ونک

   امکان رزرو بلیط هواپیما داخلی - رزرو بلیط خارجی - رزرو اینترنتی بلیط هواپیمایی ماهان - ایران ایر- امارات - قطر - لوفت هانزا - آلیتالیا - اتحاد - ایرفرانس - ترکیش - کی ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزی جت - ایرفلوت و کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی. صدور آنی بلیط به صورت اینترنتی و پرداخت توسط کارتهای شتاب , خرید اینترنتی بلیط هواپیما – خرید آنلاین بلیط ماهان ایر – خرید بلیط بریتیش ایرویز- آژانس آنلاین دور و نزدیک

   عضویت در خبرنامه   gototop