شهر مبدا را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
شهر مقصد را انتخاب نمایید

 • تهران
 • کیش
 • قشم
 • مشهد
 • شیراز
 • تبریز
 • اصفهان
 • اهواز
 • کرمان
 • بندرعباس
 • دبی
 • استانبول
 • آنتالیا
 • ارجان
 • بانکوک
 • مسکو
 • آنکارا
 • کوالالامپور
 • لندن
 • پاریس
تاریخ رفت را انتخاب نمایید

  • استانبول
  • آنتالیا
  • آنکارا
  • بانکوک
  • پاتایا
  • ایروان
  • دبی
  • باکو
  • کوالالامپور
  • ازمیر
  • تفلیس
  • پاریس
  تاریخ ورود را انتخاب نمایید
  تاریخ خروج را انتخاب نمایید
  تعداد اتاق ها را انتخاب نمایید
   تاریخ شروع سفر را انتخاب نمایید
   مدت سفر را انتخاب نمایید
   تعداد نفرات را انتخاب نمایید

   خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما تهران آنتالیا

   قیمت 1 نفر : 1,328,800 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 13:35

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,434,000 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 11:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,439,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 16:40

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,462,500 تومان چارتری

   شماره پرواز: KKXQ5427

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 11:15

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 15:00

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,594,000 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 08:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,594,000 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 08:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,596,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 17:25

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,596,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 17:25

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,596,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 18:25

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,596,600 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 07:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,612,500 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 07:50

   20 March

   قیمت 1 نفر : 1,701,400 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 09:25

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,701,400 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 20:00

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,702,300 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 16:30

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,702,300 تومان

   Pegasus Airlines

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 16:30

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,714,900 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 18:25

   19 March

   قیمت 1 نفر : 1,868,700 تومان

   Pegasus

   شماره پرواز: PC513

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 03:50

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 18:25

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 14:25

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 15:35

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 16:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 17:45

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 18:30

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 19:00

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 19:40

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 19:45

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 21:20

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,052,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 01:00

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 21:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 21:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 21:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 21:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 21:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 21:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 21:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 01:05

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 01:05

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 01:05

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,058,500 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Intl

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya

   ساعت رسیدن 01:05

   20 March

   قیمت 1 نفر : 3,129,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 21:10

   19 March

   قیمت 1 نفر : 3,129,600 تومان

   Turkish Airlines

   شماره پرواز: TK899

   تهران

   Imam Khomeini Arpt

   ساعت حرکت 06:20

   19 March

   آنتالیا

   Antalya Airport

   ساعت رسیدن 21:10

   19 March

   اطلاعات بلیط هواپیما تهران آنتالیا

   اگر قصد سفر به آنتالیا و گذراندن لحظاتی به یادماندنی را دارید، با تهیه بلیط هواپیما تهران آنتالیا به آنجا سفر کنید. آنتالیا که در جنوب ترکیه واقع شده است با آب و هوای فوق العاده اش اقامتگاه ساحلی بی نظیری برای مسافران خواهد بود. با رفتن به آنتالیا دریای مدیترانه را از نزدیک خواهید دید. سواحل آنتالیا بسیاری از افراد را به خود جذب می کند. با رفتن به ساحل می توانید در آرامشی کامل به صدای دریا گوش دهید و در طول روز آفتاب بگیرید. تخت و سایه بان های بسیاری در سواحل آنتالیا برای این منظور وجود دارد.

   سفر به آنتالیا نیازی به دریافت ویزا ندارد و تنها با تهیه بلیط هواپیما تهران آنتالیا می توانید به این شهر ساحلی سفر کنید. برای خرید بلیط تهران آنتالیا می توانید به صورت اینترنتی اقدام و به صورت آنلاین تاریخ و تعداد مسافران را مشخص کنید. فروردین ماه تا آبان ماه بهترین زمان برای سفر به آنتالیا می باشد. با مشخص کردن مبدا یعنی تهران و مقصد که آنتالیا است گزینه جستجو را بزنید تا لیستی از انواع بلیط ها برای شما به نمایش دربیاید. سپس با توجه به شرایطی که مدنظر خودتان است هواپیما تهران آنتالیا که مناسب است را خریداری نمایید. سایت ما با صدور آنی بلیط توانسته است معتبرترین سایت عرضه بلیط در ایران باشد.

   رزرو هواپیما تهران آنتالیا

   برای رزرو هواپیما تهران آنتالیا تمام جزئیات نظیر تاریخ، ایرلاین، ساعت پرواز، مدت و کلاس پروازی را ذکر کرده ایم. شما نیز می توانید جستجوی بلیط را بر اساس گزینه هایی که مدنظرتان است مانند قیمت انجام دهید تا لیستی بر اساس بودجه شما به نمایش دربیاید. در این حالت انتخاب راحت تری خواهید داشت. قوانین مربوط به فرودگاه و حمل بار در قسمت جزئیات ذکر شده است.

   خدمات همراه رزرو بلیط تهران آنتالیا

   خدماتی نظیر بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی و غیره همراه با خرید بلیط هواپیما تهران آنتالیا قابل تهیه است و می توانید آن ها را نیز انتخاب و خریداری نمایید. ما بلیط هواپیما تهران آنتالیا را بر اساس قیمت از ارزان ترین به صورت صعودی نمایش داده ایم. برخی افراد فقط با ایرلاین خاصی پرواز می کنند که امکان انتخاب بلیط بر این اساس نیز مهیا شده است. پرواز مستقیم به انتالیا از ایران امکان پذیر نیست و تمام پروازها یک توقف در استانبول و یا باکو دارند.

   فرودگاه آنتالیا

   فرودگاه اصلی آنتالیا AYT نام دارد که فاصله آن تا شهر تنها 10 کیلومتر است. برای رفتن به شهر می توانید سوار تاکسی و یا اتوبوس شوید. فرودگاه شهر اسپارتا نیز نزدیک به آنتالیا است اما 160 کیلومتر از فرودگاه تا آنتالیا فاصله وجود دارد که باید با تاکسی این مسیر کوهستانی را طی نمایید.


   ارتباط با پشتیبانی

   تلفن تماس : 02126152003 | 02126152004 | 02126152005 | 02126152006

   support (at) dooronazdik.com

   بلیط هواپیما ستاره ونک

   امکان رزرو بلیط هواپیما داخلی - رزرو بلیط خارجی - رزرو اینترنتی بلیط هواپیمایی ماهان - ایران ایر- امارات - قطر - لوفت هانزا - آلیتالیا - اتحاد - ایرفرانس - ترکیش - کی ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزی جت - ایرفلوت و کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی. صدور آنی بلیط به صورت اینترنتی و پرداخت توسط کارتهای شتاب , خرید اینترنتی بلیط هواپیما – خرید آنلاین بلیط ماهان ایر – خرید بلیط بریتیش ایرویز- آژانس آنلاین دور و نزدیک

   عضویت در خبرنامه   gototop